anadrew cuomo

— Common Sense: Obama is “a sinking ship”